Hladno podnebje
Naša pokrajina leži v zmerno toplem pasu, za katerega so značilna vroča poletja in mrzle zime, čuti pa se tudi poseben vpliv bližnje Panonske nižine in Jadrana. Jeseni, ko zori grozdje, vroči dnevi in hladne noči vtisnejo značaju vina odločilen pečat. Povprečna letna temperatura je med 9 in 10°C, podobno kot v znamenitih vinorodnih okoliših Bordeauxa, Burgundije itd. Sonce sije več kot 2000 ur na leto. Ker se vsi vinogradi nahajajo na strmih pobočjih, imajo sončni žarki še večjo moč. Povprečno na leto pade od 900 do 1000 mm padavin, od tega 550 mm v rastni dobi (od aprila do septembra). Značilne hladne zime so nevarne zaradi zimske in spomladanske pozebe. Zato vinograde sadimo izključno na najboljše vinogradniške lege, višje od 250 m nadmorske višine.