Vinorodne lege
Jeruzalemske gorice

Naš vinorodni okoliš je dobil ime po dveh glavnih urbanih središčih, Ljutomeru in Ormožu. Obsega 2000 ha vinogradov. Naravno središče teh goric je Jeruzalem, zato jih imenujemo tudi Jeruzalemske gorice. Posamezne skupine gričev so tudi z vinsko zakonodajo uradno priznane vinorodne lege.

Grebeni s trto zasajenih hribov se vijejo večinoma v smeri S–J. S trto so zasajene JZ, J, JV in Z lege. Na ostalih legah raste povečini gozd. Zaradi zimske ali spomladanske pozebe se vinogradi končajo pri 250 m nad morjem. Pod to mejo krajino oblikujejo sadovnjaki, travniki in njive. Jeruzalem, najvišji vrh, je na nadmorski višini 341 m. Vsi naši vinogradi so na absolutnih vinogradniških legah z nagibom 30–50 %. Sončni žarki na takih legah padajo pod pravim kotom, kar povečuje njihovo moč  in pospešuje dozorevanje grozdja.   

Del najstrmejših vinogradov je na terasah, ki so značilno oblikovale pokrajino po 2. večji obnovi vinogradov v 60. letih prejšnjega stoletja. Terase omogočajo lažjo obdelavo vinogradov in na vzhodnih ali zahodnih legah tudi boljšo izpostavljenost soncu.

Jeruzalem
Jeruzalem je s 341 m nadmorske višine najvišji vrh v okolišu in ponuja čudovit razgled. Ob jasnih dnevih pogled seže celo do Blatnega jezera. Pokrajini dajejo poseben pečat topoli na slemenu hribov, ki so zasajeni s terasastimi vinogradi. Tla so lažja, peščena. Vinorodna lega Jeruzalem daje odličen šipon, renski rizling, sivi pinot, traminec in laški rizling.

 

Plešivica
Zajema vinogradniške površine zahodno od Jeruzalema. Tla so lažja, peščena. Lega je odlična za šipon in renski rizling.

Svetinje
Kraj z značilnim gručastim naseljem in cerkvico leži na gričku blizu Jeruzalema. Prvič je bil omenjen leta 1486. Morda najboljša lega v teh goricah je na J pobočju, tik pod cerkvijo, ki vsako leto daje najboljši chardonnay. Lega je dala tudi znamenito vino beli burgundec pozna trgatev letnik 1971. Tedaj smo tako imenovali sorto chardonnay. Vino je še danes v odličnem stanju in je varno shranjeno v ormoški arhivski kleti.

Malek
Območje je dobilo ime po nekdanji gosposki zidanici Malek, ki je bila do leta 1898 v lasti gospoščine Codroipo iz Vidma, pozneje pa družine Fischerau iz Leobna. Zidanica je danes turistični objekt. Vinogradi so južno od zidanice; na izrazito peščenih tleh rastejo zelo dobri chardonnay ter modri in beli pinot.

Litmerk
Vinska cesta iz Ormoža pripelje na tri zaobljene vinske griče na območju Litmerka, ki jim domačini pravimo prleški Triglav. Na odličnih legah tu uspevajo traminec, rumeni muškat, laški rizling, sauvignon in šipon. Območje vinorodne lege Litmerk zajema še kraj Strezetina, kjer rasteta odlična  renski rizling in chardonnay.

Brebrovnik
Območje zajema vasi Mali in Veliki Brebrovnik. Vinorodno območje Brebrovnik je na peščeno ilovnatih tleh in ima več odličnih leg za sauvignon, renski rizling, šipon in laški rizling.

 

Vinski vrh
Že samo ime izdaja, kaj je glavna dejavnost tega območja. Vinogradi se razprostirajo ob vinski cesti iz Ormoža proti Jeruzalemu. Z Vinskega vrha vsako leto dobimo odlična renski rizling in sauvignon.

Kog
Kog je vinogradniško območje, razprostrto po dveh slemenih. Na vzhodnem delu je naselje Mali Kog z najvišjim vrhom Klumpa, na katerem je vodni zbiralnik, ki služi tudi kot razgledni stolp. Zahodni del se imenuje Veliki Kog. Območje Koga se razprostira na zadnjih obronkih okoliša, preden se svet spusti v Panonsko nižino. S številnimi vinogradniškimi legami in nekoliko težjimi, ilovnatimi tlemi je Kog domovina chardonnaya, sauvignona in renskega rizlinga. V večini let je mogoče pridelati tudi odlične pozne trgatve.

Gomila
Območje Gomile je dobilo ime po največjem vinorodnem griču v neposredni bližini ceste proti Kogu. Gomila namreč pomeni hribovit kraj (Holm, Hum, Homula, Gomila). V srednje težkih, deloma peščenih, deloma ilovnatih tleh uspeva izredno kakovosten sauvignon. Zanimiv spomin na preteklost je kužno znamenje iz 18. stoletja sredi goric v zaselku Bajzek.

Hermanci
Lega je dobila ime po Hermanu Ptujskem, lastniku treh vinogradov do 13. stoletja, in danes zajema vas istega imena in vas Vuzmetinci.  Večina vinogradov raste v Hermancih. Tu najbolje uspevajo laški rizling, šipon, chardonnay.

Temnar
Celotno območje je dobilo ime po večji baročni zgradbi, dvorcu Temnar, v lasti križniškega redu iz Velike Nedelje, ki je to obmejno utrdbo dobil v dar sredi 13. stoletja od Hermana Ptujskega. Današnja zgradba je iz 18. stoletja. Vinogradi se vijejo ob slemenski cesti. Temnar se ponaša z imenitnimi legami za chardonnay, laški rizling in traminec.

Strmec
Da je ime pravo, dokazujejo izredne strmine, ki dosežejo tudi 70-odstotni nagib. Na izrazito lahkih, peščenih, plitkih tleh je posajen laški rizling. Na tej legi je bil pridelan tudi znameniti laški rizling letnik 1958. Vino je bilo predelano in donegovano v kleti Zidanice Malek, stekleničeno pa v kleti Vinag v Mariboru, kjer še hranijo nekaj steklenic.

Cerovec
Severno od Ivanjkovcev je naselje Cerovec, rojstni kraj književnika Stanka Vraza. Na lahkih, peščenih, lapornatih tleh uspevajo odlični sauvignon, sivi pinot, šipon in renski rizling.

Kajžar
Območje, ki zajema vasi Kajžar in Zasavci, se dviguje nad krajevnim središčem Miklavž pri Ormožu. Na Kajžarju dobro uspevajo sauvignon, renski rizling, šipon, sivi pinot in chardonnay.